Gelişimi;

[:tr]Yuvarlak  örme   makineleri  el  örmeciliğinden   esinlenerek  uzun  bir  süre   zarfında  oluşan   bilgi   birikiminin, mekanik  yöntemlerle  ilmek  oluşumu    gerçekleştirmeye    yönelmesiyle  meydana   çıkmıştır. İlk  olarak  İngiltere’de   William   Lee   tarafından  1589  yılında  el  örme  makinesi  şeklinde   mekanik  ilmek oluşumu  gerçekleştirilmiştir. Bu  makinede  ilk  çorap  üretimi  yapılmıştır. Ancak   örme   iğnelerinin    dairesel   bir  şekilde  dizilmesi 1798  yılında  Monsievi  Decroix    tarafından   düşünülmüş  ve  yuvarlak örme  makinelerinin   temeli   bu  yıllarda  atılmıştır.

İlk   pratik  kullanılma  uygun   yuvarlak  örme  makineleri  ise   1836’da   Fransa’da   Jonve   tarafından  geliştirilmiş  ve  daha  sonraki  yıllarda  Berthelot  tarafından  da   gelişimine   devam   edilmiştir. Bu  ilk  makineler  küçük   çaplı,  çorap  üretimine   uygun   üretim   yapan   yuvarlak    örme   makineleridir. Özellikle  örme  iğnelerinin   yapılarındaki   ve   iğne  hareketlerini   düzenleyen  sistemlerdeki   gelişmeler,  yuvarlak  örme   makinelerinin  gelişmesine  olumlu   etkiler   yapmıştır.

Yuvarlak  örme  makinelerinde   1878’de  Griswold  çift  katlı,  RR  ribana  örme   tekniğini, 1910’da   da  Robert   Walter  Scott   firması   interlok   örgü   tekniğini   bulmuştur.  1918   yılında  da   Wildt  firması  tarafından   iki  ucu  kancalı  iğnelerle  ve  iğne   sürgülerinin   bulunmasıyla, LL  örme  (haraşo örme)   tekniği  yuvarlak  örme   makinelerinde   uygulamıştır.

Bütün   bu  gelişmelerden  sonra, ancak  1935  yılında   Mayer  firması tarafından  gerçek   anlamda   ilk   yuvarlak   örme  makinesi   yapılmıştır. 1939  yılında  da  seri   üretimlerine   başlanmıştır.

İkinci   dünya   savaşı  yıllarında  tamamıyla   duran   bu   gelişmeler  savaşın   bitmesiyle  1946  yılından   sonra  süper    denecek   bir  gelişme  göstermiştir.1963  yılından  itibaren  tüm   tekstil  makineleri  içinde   ilk  olarak  yuvarlak  örme   makinelerine   elektronik  uygulanmıştır. Bazı   firmalar  ise  elektronikten  çok, iplik   iletme   sistemlerini   geliştirerek  hızı  arttırmak  ve  belli  amaçlara  yönelik  makineler  yapma   konusu   üzerinde  durmuşlardır.[:en]Circular knitting machines of knowledge inspired by the hand- knitting formed over a long period , have emerged with the formation of loops tend to perform mechanically. Originally from England by William Lee in 1589 in the form of hand knitting machines, mechanical loop formation was performed . Production of the first sock is made in this machine . However, the knitting needles arranged in a circular pattern of thought by the Monsiev Decroix in 1798 and laid the foundation of circular knitting machines this year.

The first practical use of suitable circular knitting machines developed by Jonv in France in 1836 and has been continued by Berthelot further development in subsequent years. This first machine for small-diameter , circular knitting machines are engaged in the production of socks production . In particular, developments in the knitting needle and the needle moves in the systems governing structure and has made a positive impact on the development of circular knitting machine.

Griswold double storey circular knitting machines in 1878 , RR rib knitting technique, Robert Walter Scott in 1910, the company has found the interlock knitting techniques. The two ends of the needle hook Wildt by the company in 1918 and by the presence of needle slide , LL knitting ( knitting haraşo ) has implemented the technique of circular knitting machine.

After all these developments , but in May 1935 the company was made by the first circular knitting machine in the true sense . In 1939 it started its mass production.

The second world war years to a complete standstill these developments have shown an improvement will be called super after the 1946 end of the war tir.1963 </ span> was first applied electronics to circular knitting machines in the whole textile machinery since . Some companies are very electronic , fiber transmission system to increase the speed of developing and dwelled on the issue of making machines for specific purposes.[:]