Örme Prensibi;

Yuvarlak örme makineleri, iğnelerin yan yana ve dairesel (kovan halindeki) iğne yatakları üzerine açılmış iğne kanallarına dizilmiştir. İğne yatağının dairesel hareketi esnasında kanallar içinde hareket eden iğnelere, iğne yatağı ve kanallar üzerinde hareketsiz ve sabit olarak duran iğnelere hareket veren kilit mekanizmalarının yardımıyla ayrı ayrı hareket ettirilmesi ve buna uygun sabit iplik yatırımı ile örme işlemini yapan makinelerdir.

Yuvarlak örme makinelerinde örme elemanları ve mekanizmaları dairesel olarak yatay veya dikey konumlardaki iğne yatakları üzerinde bulunurlar. Örme işlemi, ipliklerin iğne yatağı çevresine belirli aralıkla sıralanmış çalışma yerlerinde (sistemlerde) bu iğneler topluca dönüş hareketi yaparken aynı zamanda sabit olan kilit sistemlerinden uygun hareketleri almaları ve üzerlerine yatırılan iplikleri çekerek ilmek oluşturmalarıyla gerçekleşir.

Diğer bazı yuvarlak örme makinelerinde ise dairesel düzlem üzerine yerleştirilmiş iğne yatakları, dönüş hareketi yapmaz. İpliklerin yerleştirildiği cağlık ve kilit sistemleri dönüş hareketi yapar. Yuvarlak örme makinelerinde bu konstrüksiyon daha çok LL haroşa tipi ve özel örme makinelerinde kullanılır.

Yuvarlak Örme Makinelerinin Temel Elemanları:

Yuvarlak örme makinelerinde örme kumaşın oluşabilmesi için aşağıda
sıralanmış olan mekanizmalara ve örme elemanlarına ihtiyaç vardır.

Bu mekanizma ve örme elemanlarının uyumlu bir koordinasyon ile
çalışması sonucu örme kumaş meydana getirilmiş olur. Yuvarlak örme makinelerinde temel mekanizma ve elemanlar şunlardır:

– Makine iskeleti (gövde ve şasi),
– Hareket verme ve iletme mekanizmaları,
– İplik cağlığı ile iplik sevk ve kontrol elemanları,
– Örücü makine elemanları,
a) örme iğneleri,
b) iğne yatakları,
c) kilit mekanizmaları (örme çelikleri),
d) iplik kılavuzları (mekikler),
– Desenlendirme mekanizmaları,
– Kumaş çekme ve sarma mekanizmaları,
– Kumanda donanımları,
– Kontrol ve güvenlik elemanları.

Makine İskeleti (Gövde ve Şasi):

Yuvarlak örme makinelerinde makine gövdesi yekpare blok veya birleşik konstrüksiyon halinde yapılan ve bütün hareketli ve hareketsiz çalışan parçaları üzerinde taşıyan, çalışma esnasında makinenin hareketsiz durmasını ve sarsıntılardan etkilenmemesini sağlayan temel iskelet yapıdır.